Kershentsev (alexander), Bredikhin (yury), Goncharov(valery), Popov (valery), Shumeikin (vladimir), Shumeikina(galina), Boitsov (alexander), Boitsova (irina), Sharov(alexi), Sharova (natalia), Burtasenkov (timur), Sheveryako(vlada), Sheveryako (gennady), Luberenko (inga), Koryagin(alexey), Krilova (svetlana), Belavina (marina), Rybalko(ella), Yanchuk (vita), Gritsovnik (tatyana), Yyelkin(victor), Kovalenko (vladimir), Borovik (alexi), Akhumarova, 981 F.2d 1247 (3d Cir. 1992)

Annotate this Case
US Court of Appeals for the Third Circuit - 981 F.2d 1247 (3d Cir. 1992) Nov 16, 1992

Appeal From: E.D. Pa., 781

REVERSED.